Prioriteringer

Sensitiv.nu

Når du klikker på undermenuen kommer der en del emnetråde op, og under dem nye emnetråde. Jeg har forsøgt med en overskuelighed.

Med udgangspunkt i at vi er introverte har vi et særligt behov for at finde den rette balance i livet, beskytte os selv, bruge vores ressourcer rigtigt, og prioritere dem, samt sætte grænser ud fra hvad vi magter. Det vil sige lige netop finde det sted hvor vi får udfordring, afslapning og ikke bliver for brugt eller for lidt brugt.

 

Vi ved måske slet ikke hvor meget bedre, hvor langt større kvalitet vi får i livet ved at sætte tempoet ned. Det skal forstås også helt bogstaveligt, at sætte tempoet ned, gå, spise, snakke osv. langsommere. Konsekvensen af ikke at sætte tempoet ned, ikke at kende egne grænser, bliver stress, angst, depression og blive handlingslammet.

 

For at kende egne grænser er det vigtigt at kende sin dagsform, kende til de tegn krop og tanker giver een. Det kan være man er mest frisk og med energi om morgenen, det er måske at man kun kan klarer 2 møder på en uge, det kan være man ikke kan lave et kan arrangement lige den dag man har regnet med. Det kan måske være en ide at have en dagbog man skriver i hver dag i en periode (måske 14 dage) for at se tegnene på hvornår det er for meget og hvordan man selv kan se det er for meget.

 

Husk ikke at sammenligne med andre, man har sin helt egen energiniveau og energirytme.

 

Det er en god ide at overveje at man ikke altid involvere sig 110 % i et projekt, men måske afgrænser det, tidsmæssigt/involveringsmæssigt/nedsætter målet.

 

Måske har du også tænkt at du var født i en forkert tidsalder, og at det tempo, normer og forventninger fra andre, var mere passende til dig måske for 100 år siden end nu.

 

Det er meget vigtigt at acceptere de begrænsninger man har, og ikke se dem som noget der kan bekæmpes, eller er en sygdom. Det er helt normalt at man sørger over man ikke er som andre og gerne vil være som andre, men så også huske på alle de gode sider der også er ved at være introvert. Hvis ikke vi vælger fra og indgår kompromisser, vil vi få en masse følelser som er dårlige for os (at vi er offer, det er de andres skyld, ikke har styr over eget liv, opgivenhed, trække sig)

 

Vær opmærksom på at du nok er en type der skal tage ting i små bider i stedet for at have tårnhøje forventninger til hurtige store mål. Hellere slutte før du kører træt og så gå og ønske mere, og glæde dig til du gør mere af det, end at blive helt udmattet og kvaliteten af det du gør bliver markant dårligere.

 

De fleste introverte er meget optaget af mening med ting, så husk at prioriter de ting i livet som netop skaber og giver den mening.

 

Lær at sig nej i tide. Det vil sige selvom man gerne vil både i Magasin og besøge tante Olga samme dag, så må man sige nej til den ene ting, hvis man ved det ellers vil dræne een for energi. Man kan sige nej på en god måde, og lave en ny aftale på den ene. Problemet er så bare at introverte ofte får dårlig samvittighed ved at sige nej til noget.

 

Pas meget på ikke at du bevidst eller ubevidst former dig efter hvad du tror andre forventer, det vil kun gøre skade, og du vil måske endda føle du ikke slår til selvom du gjorde alt det du ikke havde lyst eller ikke havde overskud til. Er der lidt flinkeskole i introverte?!?!

 

Et problem for introverte er at vi kan udvikle en uhensigtsmæssig form for selvbeskyttelse. Det sker hvis man som barn ikke er blevet forstået eller respekteret som introvert. Som en beskyttelse af sig selv, kan man have udviklet de redskaber at trække sig helt fra andre fysisk eller mentalt, og ikke have udviklingsmuligheder, ikke kunne ændre og udvide ens horisont. En anden mekanisme er at man kan skærer alt der hedder følelsesliv ude, og kun lytte til det man mener og det man tror er den logiske tankegang, og derved lærer man heller ikke af livet, og heller ikke her bliver der en selvrespekt eller selvforståelse. Det medfører ialt fald de mekanismer at man føler sig isoleret, ensom, hjælpeløs, at det er håbløst, være ude af stand til at udvikle sig følelsesmæssig, manglende evne til at blive et helt menneske, kan virke selvoptaget og meget kritisk, støde andre mennesker fra sig, at man ikke magter andre.

 

Der er ting man kan gøre for at finde ens grænser på en sund måde, og vedligeholde og udvikle dem. Det er at man ikke svarer eller handler med det samme, men tænker måske, det skal jeg lige tænke over, at sove på det, fordi netop introverte tit vil opleve at i drømme kommer løsningen/svaret. Grunden til det sker er følgende, de vigtige neurotransmitter acetylcholin hjælper og lagre informationer i langtidshukommelsen, og styrer det der hedder REM søvnen( søvn med drømme). Da det er ganske veludviklet hos en introvert, kommer der netop meget realistisk konstruktive svar i ens drømme.

 

Hvis du enten mekanisk siger ja eller nej til en forespørgsel, er det værd at overveje at sige det modsatte for at få efterprøvet om det man tror passer, at det er for meget for een, eller det er problematisk eller hvad man nu har af automattanker.

 

For at kunne fungerer, er det altså nødvendigt med pauser, ensomhed og rolige omgivelser at restituerer os i.

 

Indadvendte prøver ofte (især når man ikke er klar over sit temperament), at skubbe sig igennem livet på andres præmisser, og forsøge at leve op til forventninger, det er klart man bliver træt, eller føler sig træt, fordi der er ikke er energien til at leve op til det, ofte skal man bruge noget ekstra for at kunne holde energien oppe (vrede, angst, spandevis af kaffe eller narkotika).

 

Det er nu lidt selvmodsigende at vi har brug for de gode omstændigheder, men men for at få dem skal vi have overskuddet til at skabe dem. Det vil sige har vi ikke overskud og brug for at handle rigtigt i overensstemmelse med vores natur, så er det der vi ikke kan det. netop fordi vi ikke har ressourcer til det. Det vil sige det er altså noget vi skal finde ud af og lærer når vi har et overskud.

 

Frygt ikke ensomheden, den er en meget vigtig ressource i at få overskud, og også et udtryk ofr psykisk sundhed når vi kan det.

 

Pauser små som store er en nødvendighed. Forskning siger helst et kvarter for hver 2. time. Det er vigtigt at de små pauser så helt reelt bliver brugt på genopladning. Hvad der er genopladning for den enkelte er noget man skal være klar over. Det kan være; gå en tur i den friske luft, hører musik, drikke en varm kop te, lave lidt motion, læse, skrive, kikke tomt ud i luften...

 

Introverte tager længere tid end ekstroverte om at komme sig, samle kræfter, på grund af Receptorerne for enden af indadvendtes nerver er langsommere til at genoptage neoransmittere.

 

En god ide til en længere pause, er at trække den længere ud end normale ekstroverte vil gøre. Eksempelvis, ligge i sengen hele dagen med en god bog, se 2 fim på ene dag med indlagte luftere...altså netop fordi at introverte har brug for fordybelse og længere tid om at nå det punkt hvor man er genopladt.

 

Da introverte er mere modtagelig overfor sanseindtryk kan det give forskellige virkninger. Lyset, om vinteren oplever introverte at de kan lide af vintertræthed, og har derved brug for megen stærk lys, dufte kan enten berolige, stimulere til aktivitet, eller gøre nervøs, varme er godt, specielt fordi introverte er lidt kuldskære og lider af kolde hænder og fødder (bemærk at normal legemstemperatur gerne ligger lige under de 37 grader, og íntervallet op til at det er feber er meget mindre, end for ekstroverte), alt for høj lufttemperatur kan være belastende fordi introverte kan have svært ved at svede det ordentligt ud (det skyldes at blodet løber i højere grad op til hjernen og de 5 sanser end hos ekstroverte, blandt andet). Det er godt at små spise for at holde blodsukkeret jævnt igennem den vågne tid. Der er visse fødevarer der er gode, laks, sild, makrel, æg, hvedekim, lever, kød, mælk, ost, kål, bønner, mange frugter og grønsager, fedtfattig yoghurt, og masser af vand.

 

Søvnen er speciel god fordi at man i REM søvnen bearbejder dagens indtryk på en ganske god og konstruktiv måde. Det er bare det problem at introverte kan have svært ved at falde i søvn fordi hjerneaktiviteten er alt for høj. Prøv at begræns kaffedrikningen om aftenen, gå i seng og hold sanseindtryk ude, hav mærke gardiner, faste sengetidsritualer, ikke Tv i soveværelset, hav en lidt frisk kølig luft i soveværelset.

 

Venner må man have for at kunne trives godt, men ih det kan være svært for en introvert at få og beholde venner. Har man den skal man huske at vedligeholde dem, ses måske mindst hver 14 dag, tag på besøg og besøg dem, men husk det er ok det kun er et par timer, vær åben omkring dit introverte temperament.

 

Åndelige indfaldsvinker er vigtige for en introvert, det er med til at man forstår livets mening, det giver en balance imellem den indre og ydre verden, og man kan komme i miljøer hvor man har en fællesskab omkring det vigtige her i livet.

 

Hvad er så meningsfuldt for os, og husker vi dem. Problemet er her at vi bruger så meget krudt på den ydre verden og på hverdagens krav og forventninger, at vi glemmer at have noget at brænde for, og hvad der lige netop giver den enkelte mening.