Hurra jeg er sensitiv

Sensitiv.nu

Når du klikker på undermenuen kommer der en del emnetråde op, og under dem nye emnetråde. Jeg har forsøgt med en overskuelighed.

Hvad godt er der så ved at være sensitiv, hvad betyder det så??

 

 

 • Vi viser interesse for andre på vores vej.

 

 • Når vi er til foredrag, undervisning o.a. så afbryder vi ikke, hvisker, ikke, går ikke fra det (sådan kan vi spotte andre HSP'ere)

 

 • Når vi ser på hinanden ved vi intuitivt at vi er i samme båd.

 

 • Sjæl og sind er som det der, definerer den man er.

 

 • Bliver man spurgt til noget indre liv, filosofi, religiøs tilhørsforhold osv, bliver man ivrig, energisk brænder for at fortælle om det. Vi oplever bare indimellem, eller ofte, at andre ikke forstår os, eller det keder dem, eller de trækker det hen til mere materielt sted (facts, det man kan se, måle osv.). De kan have meget svært ved at tænke så abstrakt, detaljeret og dybt som os.

 

 • Det er vigtigt at have orden ellers kan man føle sig urolig og utilpas.

 

 • Det vi er gode til, kan det overhoved bruges? Jo vi skaber tryghed, rum og plads til andre. Vi er en slags usynlig guide for andre. Vi foregår med gode eksempler. Sætter en medmenneskelig dagsorden, god moral og etik hvis vi ikke misbruger det. Som kunster kan man sætte ord på ting alle tænker og måske søger efter at kunne.

 

 • Man skal tro på sin intuition, selvom den ikke er i høj kurs hos andre.

 

 • Der er i høj grad brug for os også til inspiration og støtte for andre.

 

 • Vi føler os svage, men det er vi langt fra. Vi er stærke, vi kan overleve megen ydre katastrofer, modgang og smerte, fordi vi har den indre styrke. Vi kan sætte os selv til side og overleve med andre. Vi bliver ikke så let bragt helt ud af fatning fordi vi har et rigt indre liv og ikke på den måde lever igennem/på andre. Vi er stærke når vi på trods af vores personlighed kan være der 100 % i familien, blandt venner og på arbejdet. Vi er stærke når vi ved hvornår vi har brug for hvile (hvor mange ikke HSP'er har den selvindsigt??)

 

 

 • Det perfekte liv findes ikke.

 

 

 • Man kan ikke alt det man brænder for og har lyst til.

 • Kreativiteten kan være mange forskellige ting, også ustruktureret og spontan.

 • Vi sanser ting, har intuition, er tænkende og føler. Det er os i forskellige gradueringer.

 

 • Drømme kan inspirer os, og lette på anderledeshedsfølelsen

 

 • Man kan opleve at nogen passer på een/holder hånden over een (Gud)

 

 • At man oplever uforklarlige ting