HSP og forskning

Sensitiv.nu

Når du klikker på undermenuen kommer der en del emnetråde op, og under dem nye emnetråde. Jeg har forsøgt med en overskuelighed.

Forskere er nået så langt at de kan kortlægge nogle af de fysiologiske ting der spiller ind på det temperament en person har. Kommunikationsvejene i hjernen afspejler sig i et menneskets adfærd.

 

I følge det første udviklingsteorier er meget af et menneskets adfærd, med udgangspunkt i tilpasning til den tid, det sted osv. man er i. Artens evne til at tilpasse sig forandringer er med til dens overlevelse.

 

Jung mente følgende om introverte: Sparer på energien, får færre børn, har flere måder at beskytte sig selv på og lever længere. Fordi de værdsætter det enkelte liv, skaber nære forhold til andre og planlægger og tænker over nye måder at gøre ting på, tilskynder de andre til at være klogere og forsigtige, til at udvikle selvbesindelse og ti at tænke før de handler.

 

Stabilitet i naturen sker ved modsatrettede kræfter (hurtig harer og langsom skildpadde). På samme måde skaber det orden i et samfund, i en befolkning.

 

Det har længe været anerkendt at vi alle har et naturligt temperamentsklima, i hvilket vi føler os bedre tilpas, yder vores bedste og opretholder en afgørende balance for vores art. Det nye er at vi er ved at begynde at forstå hvordan temperament er en funktion af bagvedliggende hjernemekanismer.

 

Udgangspunktet for et temperament er ens gener, deri ligger alle de muligheder osv. vi besidder. Ikke alle vores egenskaber vil vi bruge, og vi bruger nogle mere end andre.

 

Gener er kemiske sammensætninger (celler, vævet, organismer og de systemer i hjernen) der danner kroppens og sindets meget kompliceret netværker.

 

99,9% er ens for alle mennesker kun 0,1 % er vores helt egenart.

 

Temperamentet, har for det meste udgangspunkt i vores neurokemi/system. Det er de dele der styres af dopamin, serotonin, noradrenalin, acetylcholin og endorfiner primært. De signalstoffer bliver doceret forskelligt, og kan "tænde" og neddæmpe forskellige reaktioner og opførsel.

 

Et vigtigt gen der hedder D4DR (det nyhedssøgende gen) er med til at afgøre en adfærd. D4DR har indflydelse på dopamin mængden, og derigennem ens fysisk aktivitet og motivation.

 

Man kan via hjernescanning se en markant forskel på introverte og ekstrovertes omfang og placering af blodgennemstrømningen, og generelle hjerneaktivitet.

 

os Introverte er der en markant større blodgennemstrømning i forhold til ekstroverte. Det betyder større indre stimulering. Ud over det strømmer blodet også af forskellige veje alt efter om man er eks- eller introvert

 

En god beskrivelse af hvordan man som introvert og ekstrovert bevæger sig rundt kommer her. I et supermarked vil en ekstrovert vil suge alle oplevelser til dig, være opmærksom på alle de andre kunder, hilse på dem kikke på mange hylder er nysgerrig og undersøgende, hvorimod en introvert vil synes det er lidt overvældende, og styrer mod de ting der skal købes og forsøge at begrænse indtrykkene.

 

Udadvendte har et mindre Dopamin niveau hvilket betyder de skal søge spænding og udfordring for at øge den dosis de får, hvilket er det modsatte for introverte.

 

Acetylcholin går ind og regulere hukommelseslæring og drømmeprocesser, og her igen en markant forskel fra ekstrovert til introvertes indhold af det. Introverte har mere af det end ekstroverte. En rigtig dosering af det forhindre at man har en følelse af uro og ængstelse.

 

Hypothalamus er en del af hjernen der styrer sult, varme, kulde og det autonome system. Det autonome system er den der skaber balance mellem at kører derud af og stoppe op, og styrer forskellige funktioner som hjerteslag, vejrtrækning og blodkarrenes regulering. Det er den der regulerer de neurotransmitternes frem og tilbagesending/kommunikation. Det får indflydelse på humør, energi og helbred.

 

Hjernen har 2 hjernehalvdele og Introverte bruger mere højre hjernehalvdel og ekstroverte bruger oftere venstre hjernehalvdel. Højre hjernehalvdel glimre ved at indeholde/kan medfører; evnen til at omsætte et symbol til en betydning, spontanitet, kreativitet, grænseløse gaver, "det ubevidste sind", en tanke er kompleks, hurtig og rummelig, abstrakte tanker, holistisk, reagerer på begivenheder med følelser, have let ved at fortolke kropssprog, have en god humoristisk sans, bearbejde informationer subjektivt, improvisere, bruge billedsprog i tale, lægge mærke til mønstre og farver i billeder, mange overblik over hvad man rent faktisk har af viden. Flere introverte kvinder er bruger mere højre hjernehalvdel

 

Venstre hjernehalvdel i nøgleord; Analytisk, logisk tænkning, går op i at være og have det pæn(t) og ordentlig(t), baserer beslutninger på fakta, ikke sentimentale, kommer med eksempler når man skal fortælle om noget, tænker i rigtigt/forkert, godt/dårligt, bearbejder oplevelser objektivt, er opmærksom på tidsperspektiver, bearbejder 1 ting af gangen, færdiggøre en ting af gangen, laver lister, afhængig af korttidshukommelsen, gentagelser og verbale færdigheder, ordentlige, metodiske, punktlige. Flere introverte mænd end kvinder bruger mere venstre hjernehalvdel.

 

Venstrehjernet Introverte har det lidt lettere fordi de som regel er mere afklaret omkring det at være introvert, og ikke har det store behov for socialt samvær med andre.

 

Vil du læse mere om det kan det gøre i Marti Olsen Lanly's bog "Fordelen ved at være indadvendt"