Introvert sensitiv

Sensitiv.nu

Når du klikker på undermenuen kommer der en del emnetråde op, og under dem nye emnetråde. Jeg har forsøgt med en overskuelighed.

Hvordan introvert sensitiv er en del af at være HSP og mere uddybende, andre ord på, og en lidt anden vinkel end HSP.

 

At være introvert/indadvendt er som før skrevet en meget stor del af at være sensitiv, men de kan godt begge to forekomme enkeltvis i et menneske. Begge ting er et medfødt temperament.

 

Forskelle:

 

Genert: er en tilstand ofte kommet af oplevelser der gør man frygter situationer, har lavt selvværd, en stor selvkritik og det man tror andre tror om een (modsat indadvendthed)

 

HSP: Er en mere kompleks samling af egenskaber, for eksempel en 6. sans, intuition, et større mere sensitivt sanseapparat end en indadvendt nødvendigvis har. En mere følsom person generelt. I den her sag er man mere tilbøjelig til at blive væk fra steder og situationer der belaster ens sanser.

 

Når man snakker om temperament så skal det ses i den kontekst her:

 

Et menneske indeholder bla. humør, følelser og temperament.

 

Følelser: Det er en meget kortvarig tilstand, hvor man kan identificerer hvad der har udøst det.

 

Humør: Kan varer fra timer til dage, og er lidt mere svære at identificere.

 

Temperament: Er genetisk baseret. og er meget stabilt over tid.

 

Forfatter og psykolog har beskrevet på en rammende og præcis måde hvad der kan være tegn på introvert karakter. Hun skrive rom hendes skoletid at hun selv blev forvirret over modsatrettede sider i sig selv. Det var at hun kunne have dage hvor hun var særdeles sprudlende, veltalende og andre dage kunne hun knap nok formulerer sig. Hun kunne når hun brændte for noget tale uafbrudt og passioneret i lang tid, mens hun næsten ikke var til at slå et fornuftigt ord ud af når hun blev spurgt i skolen. En modsætning også i forhold til det sociale (arrangementer) en lyst til at se og være sammen med andre mennesker, men samtidig også en frygt og mange overvejelser om hun skulle tage til det eller ej. Det kunne gå godt, og hun kunne være en vellidt gæst, der faldt flot ind i næsten alle sammenhænge, men uanset det faktum, allerede efter kort tid overveje og planlægge hvornår hun kunne tillade sig at gå. Ja en til en hver tid hellere ville være hjemme og alene. Det som hun også undrede sig over at at hun følte det vigtigste var selv at studerer, selv at finde frem til viden, og gøre det så uddybende som mulig, det blandt andet med baggrund i at hun aldrig delte hendes inderste tanker med andre og derved ikke fin nogen feedback. På den måde skulle hun selv søge sin egen udvikling. Hun har altid haft det sådan at hun har reflekteret over egne handlinger og oplevelser, mere end andre fornemmede hun.

 

Introvert sensitiv, er en temperamentstype, som er medfødt. Det er ikke det samme som at være genert, eller være reserveret. Det er ikke noget man kan ændre, men man kan lærer at leve med det i stedet for at være flov og modarbejde det.

 

Der er 3 hovedtræk i at være introvert; den måde vi skaber energi på, vores reaktion på ydre stimuli (sanseindtryk) og dybde contra bredte (måden at være optaget af emner, ting osv. på).

 

Den måde vi skaber energi på er igennem vores indre verden af forestillinger, følelser og indtryk.

 

Når vi føler noget er for meget, trække vi os tilbage til stilheden og lader op igen. Som introvert er det vigtigt hvad og hvem man er og ikke hvad man laver og hvem man er sammen med. Det kræver tid at genskabe energien efter den er blevet brugt. Er man klar over det kan man også planlægge sig ud af det. Det vil sige efter noget krævende, have tid og ro til at lade op igen.

 

Vores reaktion på ydre stimuli (indtryk), er med baggrund i at vi i det indre sanser så meget og i et så højt aktivitetsniveau, vil en ydre påvirkning virke langt mere belastende end for en ekstrovert. Vel og mærke alle former for ydre påvirkninger. Introverte vil nyde kompleksiteten i een eller to ting, men bliver overvældet når der er mange ting at skulle forholde sig til. Det kan ses til fester, på kurser, i støjende miljøer, nye steder osv.

 

Dybde contra bredte, som eksempel vil en ekstrovert til en fest gå rundt og fange så mange samtaler som mulig, få så mange informationer som mulig uden at få dybden med, blot mængden. En introvert person vil helst stå og snakke længe med en spændende person, hører om personens liv, valg ja alle mellemregningerne. Man er god til at dykke ned i et emne og kunne føle og forestille sig noget og kan have svært ved at komme du af koncentrationen og bliver man afbrudt kan det være uhyre svært at komme tilbage til den. Det kender jeg selv til i aller højeste grad. For nylig var jeg til et møde med en kollega omkring et emne der optog mig meget. Jeg talte og talte og talte, glemte tid og sted, og så ikke på min kollega. Bagefter sagde hun det så ud som om jeg var i min helt egen verden og hun kunne slet ikke få min opmærksomhed, få mig i tale. Da så hun kommenterede det jeg havde sagt var det forstyrrende, og jeg bruge tid på at overbevise hende om mit, men havde alligevel meget svært ved at genfinde den koncentration. Det har jeg oplevet mange gange før, at jeg har brændt for noget. Som yngre fik jeg at vide jeg var meget visionær og spændende, og karismatisk at være sammen med, men med alderen har jeg lært det har en for stor pris. Det kan være i form af at, andre synes man er asocial, man bliver selv sårbar når andre ikke forstår hvad man taler om og ikke er med på det. Man har bruge en masse energi og er drænet bagefter og modløs når man føler der ikke kom spor ud af det.

 

Indadvendte er ikke skræmte, enspændere, selvoptagne, usociale eller nødvendigvis generte. Problemet er at mange indadvendte kender slet ikke sit eget temperament, og fejltolker ting ved/omkring sig selv.

 

Selvom man er indadvendt kan man godt have et udadvendt arbejde, som for eksempel Laura Bush, Clint Eastwood, Steve Martin, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Bill Gates, Michael Jordan o.a. personer der selv fortæller om at de er indadvendte.

 

Uselskabelig og selvcentreret har indadvendte med urette fået som prædikat. Faktisk vil den eftertænksomhed, den bearbejdning man foretager sig, gøre man langt bedre forstår den anden part, og kan sætte sig ind i andres forhold, og andre man slet ikke deler noget med ellers.

 

Det at man er usocial, er ukorrekt, men det er en anden måde at være social på end den måde de ekstroverte er.

 

Nogle af de ting der spiller ind i forhold til at ekstroverte misforstår en introvert kan skyldes:

 

 

  • Man holder energien inde, hvilket gør andre ikke lærer en at kende.

 

  • Er opslugt af egne tanker

 

  • Tøver før man taler

 

 

  • Undgår menneskemasser og søger freden og roen

 

  • Mister overblikket over hvad andre laver

 

  • Er meget forsigtig med andre, og det tager lang tid før man åbner sig og man er kun med i udvalgte aktiviteter med andre.

 

  • Man fortæller ikke uopfordret om egen tanker

 

  • Man trættes hurtigere og bliver ukoncentreret og nervøs.

 

  • Overvejer og handler på en omhyggelig måde

 

  • Andre kan ikke umiddelbart se på een hvordan man har det.

 

Problemet ligger også i at andre ekstroverte lader munden løbe og igennem alt det der kommer ud udvikles de, igennem andres respons og ved at de lige i nuet får tænkt sig mere om, det er helt omvendt for introverte.

 

Indadvendte kan have svært ved at fange udadvendtes opmærksomhed, fordi man sjældent taler og da slet ikke hvis der er mange personer til stede. Man kan heller ikke altid virke overbevisende, så udadvendte måske tror man er kedelig, ikke har noget på hjertet.

 

Et problem kan være at introverte tvinger ekstroverte til at stoppe op og reflektere, når nu den ekstroverte hellere handler og erfarer igennem det. Man kan sige at introverte hylder processen i nuet, mens ekstroverte hylder produktet i nuet.

 

Vær opmærksom på at når man som introvert er vokset op i en overvejende ekstrovert verden, kan der kommer flere problemer. Dels fordi man har følt sig fejltolket, hvilket kan gøre man føler man bliver bebrejdet ting. Dels fordi bebrejdelser fører til skyldfølelse og skam. Da den helt grundliggende reaktion fra den introverte er at trække sig, bliver det også misforstået som at man er fornærmet, martyr eller på anden måde er bedre end andre, eller ikke gider andre, hvilket er helt forkert.

 

Føler du skyld, så find ud af om du virkelig har gjort noget galt. Har du så undskyld oprigtigt og tilgiv dig selv.

 

En rigtig vigtig ting for at undgå misforståelser også internt i sig selv er at vurdere dagsformen. Har man nogle kropslige tegn på om man er mere nedkørt eller oplagt til dagens strabadser. Er man ikke på toppen, hvad skal man og hvad kan man tage fra, udsætte, kan man tage pauser i løbet af dagen, hvad har jeg brug for af alene tid, altså til at hvile, til at gå en tur, til at læse eller noget andet.