Arbejde

Sensitiv.nu

Når du klikker på undermenuen kommer der en del emnetråde op, og under dem nye emnetråde. Jeg har forsøgt med en overskuelighed.

Når man som introvert er på arbejde er der mange faldgrupper. Det gennemgående er at den introverte bevæger sig udenfor sin trygheds zone.

 

Som introvert, viser man kun en lille del af sig selv og sin personlighed på arbejdspladsen, da det kræver tid, tillid og særlige omstændigheder. For en introvert åbner sig.

 

Det kan være et problem hvis ekstroverte kolleger/chef mener man som introvert ikke er velorienteret, velforberedt eller velkvalificeret, bare fordi man måske er lidt mere stille og tilbageholden.

 

Ofte bliver en introvert ikke set på som en ægte holdspiller.

 

Tre omdrejningspunkter for en introvert i forhold til arbejdet er; besværligheder ved bare at tale fri til møder, at man undlader at træde i karakter og et lidt langsommere og mere grundigt arbejdstempo.

 

Stikord for hvordan en introvert kan virke på en ekstrovert:

 

kan lide ro og koncentration, kan have problemer med kommunikation, ved mere end de viser, kan virke tillukkede, skal spørges inden de siger deres mening og tanker, er god til at se detaljer, og elsker et stort kompliceret arbejdsområde, har brug for forklaringer på hvorfor de gør som de gør, kan ikke lide at virke påtrængende og afbryde, tænker for de taler, er glad for at arbejde alene, kan have svært ved og være motiveret for at uddelegerer arbejde, foretrækker at blive på sin pind i stedet for at søge sociale sammenhænge, kan ikke lide at få opmærksomhed, arbejder loyalt og selvstændigt og kan have svært ved at huske navne og ansigter.

 

En af grundene til en introvert ikke foretrækker store møder og sociale sammenhænge, er at det er svært at kunne sortere for megen viden på een gang. En introvert bruger også megen energi på at lyttet og bare holde fokus på alt og alle.

 

Det kan være meget anstrengende for en introvert på møder lige her og nu at skulle formulerer sig omkring emner, og være uforberedt på hvad der kommer op

En introvert tænker meget hurtigt til møder, og havner tit i den situation at man har tænkt meget langt forud for der hvor ekstroverte er, og på den måde er kommunikationen slet ikke synkroniseret.

 

Nogle tips til møder:

 

Tag notater det fastholder koncentrationen omkring nuet og det der siges, hav fred og ro lige op til mødet, ikke for mange møder på een dag, sid nær døren hvis der er brug for pauser, husk at vis du lytter med nok og smil og øjenkontakt, husk at sig noget selv, strukturer dine tanker, det er ok at sige det vil jeg lige tænke over.

 

Et problem for en introvert er også at det kan være svært selv at være bevidst ved hvad man ved og hvad man med held kan dele med andre, ofte har man ikke et helt realistisk billede af sig selv som kollega/medarbejder.

 

En ting so adskiller en introvert og ekstrovert meget, er at en introvert ikke vil sige noget for at søge en ydre anerkendelse, faktisk kan ros være direkte pinagtigt for en introvert.

 

Det man kan gøre som introvert er:

 

Husk at man selv kan være med til at styrer en snak og også afslutte den, vær tydelig i udmeldingen om hvad du godt kan lide at arbejde med, tag selv initiativer til møder, øv dig i at tage uformelle snakke med kolleger om ting der optager dig (hobby, film etc.), fortæl andre om dine succeer uden selvros blot med glæde, giv kolleger komplimenter og anerkendelse, med dig til de mere sociale arrangementer (en god ide er at være medplanlægger, for så giver den en større sikkerhed og tryghed). Vælge de tunge arbejdsområder først på dagen når man er frisk til det, husk at give feedback til andre med begejstring, forbered nogle standard kommentarer så du viser du er med og opmærksom på kolleger, vis andre at du ser og begejstres over deres projekter, i deres liv generelt.

 

En god ide er også at bruge transporttiden til og fra arbejde til at forberede dig på dagen der kommer og evaluer dagen positivt støttende. På den måde øges bevidstheden omkring een selv og hvordan man er som kollega og hvordan man på sin helt egen måde kan indgå som medarbejder, kollega osv.

 

Det aller største problem introverte og ekstroverte imellem er kommunikationen, intet kan gå mere galt. Begge parter vil ofte føle at en samtale ikke gik så godt, de ikke blev hørt eller forstået. Konflikten opstår gerne som en konsekvens af at der er helt modsatrettede behov. De introverte vil temmelig hurtigt inde i samtalen få fysisk ubehag, stresssymptomer, mavesmerter, hovedpine utilpashed generelt.

 

Som ekstrovert til introvert er det en ide at den ekstroverte gør følgende: Taler om et emne af gangen, stil åbne opklarende spørgsmål, lyt, giv til til at den introverte kan svarer, lad være med at afslut sætninger for den introverte og lad være med at tolke, det bedste er faktisk en skriftlig kommunikation hvis det kan lade sig gøre.

 

En måde at kommunikerer på kan være:

 

Definer problemet, forstå hvordan begge parter har del i problemet, prøv at sætte sig i den andens sted, løsningen findes i begges perspektiv.

 

Det er meget interessant at forskning på området viser at ekstroverte ofte diskutere for at vinde (og så taber den introverte hver gang det er indiskutabelt) og introverte diskutere for at forstå og blive forstået.

 

Bogen Fordelen ved at være introvert af Marti Olsen Lanley kommer med mange løsninger på de problemer en introvert kommer ud for (indenfor mange områder, og bestemt indenfor arbejdsområdet).

 

Hvad så når man skal påtræde som alt andet end en sensitiv:

 

Som introvert, drages man mod det velkendte og forbliven i ens trygheds zone, men det er langt fra altid man kan eller skal være der. Der er tider i livet hvor man skal du over den, og få uddannelse, job, familie, venner og andre ændringer i livet. Man kan ikke gemme sig fra sorger og udfordringer de kommer af sige selv. Vi kan have drømme og mål der kræver at vi må handle som ekstroverte gør.

 

Nogle af grundene til vi ikke vil ud af vores trygheds zone, er angsten for at fejle, dumme os, fordi vi ikke har det drev som ekstroverte med at nyde udfordringen i sig selv eller en succes.

 

Da introverte har meget brug for at føle de har en selvtillid før vi kaster os ud i nye ting, er det i sig selv en forhindring før man overhoved kommer igang, da også fordi Introverte kan have svært ved at have et realistisk billede af hvad der lykkes og ikke lykkes, egne fordele, styrker og af at alle dummer sig indimellem, al begyndelse er svær. Introverte kan have en eller anden urealistisk forventning om at det skal lykkes perfekt første gang. Introverte skal tænke på indre styrker, indre evner, da det er vanskeligt at vurdere de ydre. De indre kan være, god til at fordybe sig længe i et emne, udholdenhed, omstillingsevne, have detaljerne med, være være visionær, og kunne sætte sig ind i mange aspekter og konsekvenser.

 

Når introverte skal ud på nyt område er det naturligt at blive bekymret og tænke mange tanker, få mange billeder af hvad der kan gå galt, men de aller fleste går aldrig i opfyldelse.

 

En god ide til ar løsne op for stressen og bekymringerne er at bruge humoren. Se det fra den sjove side, lege, bruge fantasien og forestillingsevnen på en sjov legende måde. Ud over det så er det en god ide at også lave en udfordring i de små ting, for at øve de store ting. Det kan være man går i en butik man ikke plejer, prøver noget man der er helt nyt, går til et foredrag, snakker med en fremmed (for eksempel ved busstoppestedet lige sige lidt om vejret, eller spørger om bussen er kommet), det kan være at øve sig i at skulle sige noget ubehageligt (bytte noget tøj der er købt, ringe og brokke sig over en fejl i telefonregningen osv.), alt det der er svært. Prøv at tal før du tænker og se hvad der sker, ja i det hele taget prøve nogle af de ting der kendetegner en ekstrovert.

 

Introverte bliver let irriteret over småting, som ekstroverte slet ikke ænser. Det kan være kritik fra andre, at der er spildt noget på bukserne, at en pakke ikke kom som aftalt...... Det er meget vigtigt at være klar over de der små ting der trækker ned, og tage fat i dem med det samme. Først er det med at få ro på rent fysisk, rolig vejrtrækning, være opmærksom på at hele kroppen er i ro, være nærværende og klar over hvor man er osv. tænk over at lige den her situation er enestående, altså den ligne ikke andre situationer, ikke sammenlign, ikke kom med standart tanker, følelser osv. vær åben og neutral som du kan være, og lav en klog analyse af situationen og dens vigtighed. Det hjælper.

 

Som introvert har man tendens til at kæde alt for mange ting sammen og have et alt for stort tidsperspektiv fortid, nutid og fremtid i et og samme, det kan give mange fejltolkninger, gøre man bliver ekstrakritisk overfor sig selv og glemmer at udvikle sig og glemmer at se det enestående i lige den her situation. Man kan ikke på den måde bruge aktivt hvad der er sket i en fortid, man bliver jo hele tiden klogere og tiden og stedet er altid en anden. Hvad kan vi lærer af fortiden ja, men fortiden skal ikke være lighedstegn med nutid og fremtid.

 

Når så du står og skal hoppe ud på dybt vand og gøre noget der er rigtig udenfor trygheds zonen, så er der ting man kan tage med der kan give ro og tryghed.

 

Det kan være man har vand med, lidt lækkert frugt, en Disc mand med rolig god musik, et kort så man kan orientere sig hvor man er, en mobiltelefon, en paraply man kan støtte sig til, cremer man lige kan aflede sig selv med, ved at smøre det på og få duften og følelsen af hjemme og det trygge automatiske lille ritual.

 

Nu kan den der meget levende fantasi, forestillingsevne og de billeder man er så god til at danne sig i hovedet, bruges positivt. Find nogle dejlige dagdrømme som du kan svømme hen til og som glæder og rører.

 

Der er nogle små tricks til at få lidt mere energi. Kold vand på håndledene, fugt ansigtet med vand med lidt citron i, lav lidt gymnastik, sid i mørket få minutter, stir ud af vinduet...

 

Internettet er et fantastisk sted for introverte, fordi man selv kan komme på når overskuddet er til det, i ens egen trygge omgivelser. Det er let som introvert at få Internet relationer, det kræver ikke ret meget energi i forhold til at skulle finde nye venner sådan fysisk. Her kan man boltre sig med ligesindede, chatte på skrift og hvor man har tid til at tænke over ens svar, man kan læse meddelelser når man har overskud til det osv. .