Strategier

Det er uhyre vigtigt at et særlig sensitivt barn får et godt selvværd, så han er rustet til livet og til det at tilhører en minoritetsgruppe. Det er vigtigt når han skal skabe sit eget liv, tage gode valg, have gode kontakter med andre og have en god trivsel generelt.

 

En del af overlevelsesstrategien er at forstå og gøre tingene rigtigt første gang og at følge reglerne til punkt og prikke. Er der en svipser, vil barnet være særdeles motiveret for at lærer af det. Barnet vil som regel tage skylden hvis der sker fejl. Da man som særligt sensitiv kan være meget selvkritisk generelt set, så ligger det lige for at hører andres kritik af en, fordi det jo er noget man kender til.

 

Hvordan kan barnet styrkes og udvikle selvværd:

 

1. Føle at andre kan lide én for den man er. Det er udgangspunktet for at føle selvværd.

 

* Det gøres ved at se sig selv som forældre, som en role model, vi viser at man skal stå ved den man er.

* Det som barnet sige, har betydning. Det er noget der bliver taget alvorligt.

* Vis barnet respekt generelt.

* Hjælp barnet med at se sig selv/forstå sig selv i forhold til ikke HSP mennesker.

* Når barnet nævne en svaghed hun har, så styrk og støt hende.

 

 

2. Minimere skamfølelsen, som barnet får, når hun oplever at gøre, mene og være forkert.

 

* Man skal som forældre ikke undlade at korrigere sit barn, slet ikke, men det skal gøres med indfølingsevne og taktfølelse.

* Er man selv vant til at hører "Hvor er du dum du gør det, Hvad tænker du dog på, kan du ikke gøre noget rigtigt osv.", det er skadelig snak for barnet, så kik indad og se hvad man selv gør og hvad man selv har oplevet.

* Fremhæv ikke hvilke forventninger du har til hvad barnet skal udrette.

* Pas på ikke at sammenlign dine børn.

* Vær opmærksom på din måde at drille dit barn på, kan det være skadeligt.

* Var bevidst ved at du ikke får dit barn til at føle han har skyld i problemer i familien og med andre ting.

 

3. Discipliner, på en klog måde.

 

* Gør det ikke hvis du eller I begge to er opkørt

* Lyt og vis empati

* Kom tilbage og gentag dit standpunkt nogen tid efter du har disciplineret dit barn, og gør det med udgangspunkt i barnets udviklingsniveau.

* Hjælp barnet med en ny konstruktiv måde at gøre på en anden gang for at undgå konflikten.

* Vær konsekvent i opdragelsen, det giver forudsigelighed, ro og forståelse fra barnets side.

* Pas på med at discipliner når du er for følelsesmæssig involvere, manipuler ikke med barnet, kom ikke med tomme trusler, lad ikke konflikten kører op når I snakker om det hændte.

 

4. Hvordan man kan snakke med barnet på en sensitiv måde.

 

* Snakken skal altid være afstemt barnets alder.

* Fortæl barnet om andre familiemedlemmer som er HSP som dem, med eksempler der svarer til det man vil snakke med barnet om.

* Fortæl at alle har forskellige temperamenter som kan tørne sammen.

* Bring ikke HSP aspektet ind uden det har et helt klart formål, og fremhæv ikke barnet frem for søskende for at stille dem om mod hinanden.

* Ord, sætninger der undskylder barnet, sætninger der lægger en værdiladning ind om at det nok ikke lykkes fordi barnet er særligt sensitiv, skal ikke lægges ind, fordi det uden tvivl vil påvirke forløbet i negativ retning.

* Brug ikke HSP som et våben i en konflikt med barnet. Som for eksempel. Ja der er den igen med dig og din sensitivitet (ment som en irritation)

* Hvis barnet er for ked af at være særligt sensitiv, så bring ting frem som gør barnet speciel positiv ment (fordelene).

 

 

Sensitiv.nu

Når du klikker på undermenuen kommer der en del emnetråde op, og under dem nye emnetråde. Jeg har forsøgt med en overskuelighed.