Råd

Sensitiv.nu

Når du klikker på undermenuen kommer der en del emnetråde op, og under dem nye emnetråde. Jeg har forsøgt med en overskuelighed.

 

Husk på der i hver klasse er et par stykker særligt sensitive børn i mindre eller større grad.

 

* Læs op på emnet, eventuelt download folder fra

 

http://www.hsp-foreningen.dk/2014/08/10/bornefolder/

 

* Hav et godt tæt samarbejde med forældrene til et særligt sensitivt barn, de kender hende bedst og har nogle teknikker du kan drage nytte af.

* Hvis du får problem med barnet, så snak med den lærer der har haft barnet før dig.

* Tænk kreativt omkring HSP barnet, det gør det selv.

* Find det niveau barnet kan klarer og hvor det udfordres.

* Find en balance mellem at skubbe på og beskytte.

* Hav en plan for hvordan selve klasselokalet kan være mindst mulig støj og distraktioner.

* Lad barnet udvikle sig og være som den han her (socialt især).

* Når du skal have barnet til at deltage i noget i klassen, sørg for at der er fred og ro om det.

* Opgaver kan tages i små step, det vil hjælpe især når det er større og mere komplicerede opgaver.

* Tilpas evalueringer (feed back) til barnets temperament.

* Forbered barnet på ændringer, skift af klasselokaler (helt nye, permanente), udflugter, aktiviteter og lejrskole.

* En ændret opførsel fra barnet, se om det er forbigående eller mere kronisk, og om det har relation til noget der har stresset.

* Brug aldrig hård/firkantet disciplin mod en med HSP.

* Se på miljøet i klassen fra HSP'ens perspektiv.

* Hjælp barnet med de besværligheder de kan have, socialt og på anden måde.

* Støt og hjælp barnet med at få/finde tætte kammeratskaber/venskaber.

* Findes der en ældre mentor, altså en ældre elev med HSP, kan han/hun hjælpe barnet i høj grad som role model og som inspirationskilde og fortrolig.

 

Siden er under opbygning