I skolen

Sensitiv.nu

Når du klikker på undermenuen kommer der en del emnetråde op, og under dem nye emnetråde. Jeg har forsøgt med en overskuelighed.

 

Der kan ske det i disse år at et særligt sensitivt barn bliver grebet af en god ide, og på den måde kan fordybe sig i den ting, eller får en interesse de brænder for. Det er noget der kan bærer dem igennem mange ting, og kan løse lidt op for nogle af de besværligheder der også følger med ved at være HSP

 

De begynder også selv at kunne få forskellige strategier der passer godt og finder nogle måder at komme igennem det der er svært, og føle de selv kan have en vis indflydelse på eget liv.

 

Faktisk har det særligt sensitive barn det egentligt rigtig godt indtil de kommer i teenager årerne. De føler de lever trygt og godt og begynder at få flere og flere friheder om muligheder der passer dem, de kan udtrykke sig og de har fornemmelse for hvad der skal til, livet er rimelig ukompliceret generelt.

 

Dog overgår viljen til at være normal den faktiske kunnen. Her begynder så forskellige fysiske symptomer at vise sig. Migræne, ondt i maven, opkast, forskellige allergiske reaktioner, mareridt, gråd, (panik) angst, depression og inkontinens. Ud over det kan der komme små tricks.

 

Det er vigtigt i hjemmet at fastholde noget rutiner: Sengetid, påklædning, pligter, "gode" manere og andre daglige rutiner.

 

For at hjælpe barnet til at få en større selvforståelse kan man:

 

* Spørge ind til hvad der skal til for de er rolige og har et godt humør og er trygge, og derefter opmunter barnet til at søge de ting.

* Snakke om at det er ok at humøret skifter, og at der måske endda er en døgnrytme i det, og at det er ok at man har blandede følelser og har svært ved ting, men at indimellem er der ting man skal overstå.

* Opmunter barnet til selv at tænke konfliktløsende, og hvordan de selv kan være på forkant med eventuelle konflikter.

* Fortælle barnet at det er helt ok og man er ikke svag ved at søge hjælp, når man har behov for det.

 

Har dit barn problemer kan du se det ved at han:

 

* Går tilbage til et tidligere stadie i hans udvikling.

* Får fysiske eller psykiske reaktioner.

* Små problemer vokser sig kæmpe store (meget mere end de plejer).

* Irritabel, angst eller ked af det.

* Hænger på dig.

* Isolere sig.

 

Hvad kan man som forældre gøre for at forhindre det eller for at formindske den kortsigtet stress/den nyopstået stress:

 

* Sørg for barnet har pauser i løbet af dagen, og hvilepauser.

* Vær omsorgsfuld, og behandl barnet som var det på rekreation

* Første prioritet er at barnet får nok med søvn, og nok med søvn kan være meget mere end andre jævnaldrende får.

* Lad hele familien være en del af det.

* Minimer diskussionerne i familien, og vælg dem der er med omhu.

* Vær bevidst ved hvad der skal til for i fremtiden at undgå den stres.

 

Hvad skal til for at minimere den langsigtet stres/den der har stået på længe:

 

* Lad ting blive rutiner.

* Vær sammen.

* Brug naturen til at koble af i.

* Tænk og snak med barnet omkring mål og mening med livet.

* Tænk og snak med dit barn om hvordan man klarer dårlige ting i livet.

* Når du ikke kan undgå der kommer en stor stress i barnets liv, så bliv i det og vær med barnet i det, og snak om hvad det kan lærer en om livet og måske også mere spirituelle ting. Snak om hvilken mening det giver, hvilken lærer i livet det giver.

* Et HSP har ikke adfærdsproblemer i skolen, og som regel er det meget velbegavet børn (måske kreativt begavet). Der hvor problemerne kommer er primært rent socialt, i frikvartererne og måske til fritidsaktiviteter (det kommer helt an på aktiviteten og de mennesker der er der). Indimellem er det særligt sensitive barn et populært barn og er måske leder af en gruppe.

* Barnet er måske for meget af en pleaser og vil tilpasse sig mere end godt er. Forglemmer de sig selv vil de få stress og symptomer fysiske som psykiske (se Skolebarnet hjemme).

* Selv børn som måske kan være problematiske hjemme, vil de ikke vare det ude.

* Barnet er hurtigt opfattende og forstår kollektive beskeder førte gang, og vil så kede sig fordi der er andre der skal have det gentaget.

* Barnet tænker meget på hvad der forventes af ham, og vil gerne leve op til forventningerne.

 

Hvordan kan man så øve sociale færdigheder med ens barn:

 

* Vise barnet et varieret udbud af interesseområder, hobbyer osv., så barnet får indsigt i nogle ting og kan snakke med andre børn om.

* Brug aldrig etiketten sky om og til dit barn.

* Hav børn med i rollelege (spil, figurer, lego), lav selv rollelege med jeres barn hvor I spiller et andet barn der snakker til jeres barn.

* Forstå at det er svært for en HSP at bare gå ind i en gruppe/børnegruppe.

* Sæt dit barn i en rolle hvor han er lærere eller hvor han kan brillere, det giver tryghed og sikkerhed.

* Få dit barn ind i en sportsklub, med holdspil (fodbold, håndbold osv.)

* Jo flere gode voksne, barnet har været sammen med, jo mere selvtillid kan barnet få (barnet er som regel meget glad for at være sammen med voksne, måske endda gladere for det end for jævnaldrende).

* Spil spil med barnet, der udvikler hurtige spontane replikker.

* Øv dit barn i at kikke andre folk ind i øjnene når de snakker med dem.

* Sikre dig der altid vil være voksne om barnet der kan støtte og forstå.

* Lad det være i orden at barnet indimellem har en pjækkedag hvor hun kan puste ud og samle kræfter.

 

Er dit barn perfektionist så:

 

* Lær det yngre barn at forhandle, og selv lave aftaler.

* Hjælp barnet med at kikke efter fejl, så ansvaret ikke er barnets alene.

* Hjælp dit barn med at prioritere.

* Diskuter hvor længe ting skal tage, og hvornår det skal være færdigt (lægges væk).

 

Bliver dit barn mobbet så:

 

* Vær sikker på det er så slemt som barnet siger det er.

* Find helt nøjagtigt ud af hvad der skete

* Snak med dit barn om ondskab.

* Snak med dit barn om hvad der kan komme af en retfærdig løsning.

* Har barnet lagt mærke til hvordan andre mobbeofre takler det.

* Gør selv nogle ting så barnet ikke bliver drillet (med tøj, frisure, madpakken osv.)

* Hvis det er de samme få børn der driller, så se om du kan lave noget med dem og dit barn.

* Ud over det brug alle midler du har til at få det stoppet.