Depression

Sensitiv.nu

Når du klikker på undermenuen kommer der en del emnetråde op, og under dem nye emnetråde. Jeg har forsøgt med en overskuelighed.

 

 

Depression

 

Generelle kriterier opfyldt mindst af 2 ugers varighed og ingen organiske sygdomme.

Mindst 2 af følgende depressive kernesymptomer:

 

Nedtrykthed.

Nedsat lyst eller interesse.

Nedsat energi eller øget trætbarhed.

 

Mindst 2 af følgende depressive ledsagersygdomme:

 

Nedsat selvtillid eller selvfølelse.

Selvbebrejdelser eller skyldfølelse.

Tanker om døden eller selvmord.

tænke eller koncentrationsbesvær.

rastløshed eller hæmning.

Søvnforstyrrelser.

Appetit eller vægtændringer.

 

Moderat depression: mindst 4 af symptomerne.

 

Svær grad: alle symptomer under punkt 2 og mindst 5 symptomer under punkt 3

 

.