Angstformer

Sensitiv.nu

Når du klikker på undermenuen kommer der en del emnetråde op, og under dem nye emnetråde. Jeg har forsøgt med en overskuelighed.

Ved Agorafobi (angsten for at forlade eget hjem/angsten for pladser, busser og andet udenfor eget hjem) gør følgende sig gældende.

 

Angst i eller undgåelse af mindst 2 af følgende situationer:

 

1.1 Menneskemængder.

 

1.2 Offentlige steder.

 

1.3 Færdes alene.

 

1.4 Færdes udenfor hjemmet.

 

Samtidig mindst 2 af symptomerne fra panikangst heraf mindst 1 af de fire første.

Betydelig gene fra angst eller undgåelsesadfærd.

Erkendelse af at angst eller undgåelsesadfærd er overdreven eller urimelig.

Optræden begrænset til frygtede situationer eller tanker derom.

Psykotisk eller organisk lidelse udelukkes.

 

 

Enkelfobi (angsten for en enkeltstående situation eller ting). hvis du lider af det skal følgende være opfyldt.

 

Frygt for genstande eller situationer, andre end ved agorafobi og Socialfobi eller undgåelse af sådanne genstande eller situationer.

Mindst 2 angstsymptomer ved udsættelse for sådanne genstande eller situationer, som, ved panikangst .

Betydelig gene fra angst eller undgåelsesadfærd.

Erkendelse af at angste eller undgåelsesadfærd er overdreven eller urimelig.

Symptomerne begrænset til eller dominerende i frygtede situationer eller ved tanker derom.

 

Der er 4 typer Enkelfobi

 

Dyrefobi

Forbi for naturbegivenheder

Fobi for blod, indsprøjtninger, beskadigelse

Situationsfobi

 

 

Generaliseret angst

 

Periode på mindst 6 måneder med anspændthed, bekymringstendens og almen ængstelighed overfor dagligdagens begivenheder og bekymringer.

Mindst 4 angstsymptomer som ved panikangst eller angstsymptomer ved vedvarende forventningsangst:

 

2.1 Muskelspændinger eller smerter

 

2.2 Rastløshed, vanskelighed ved at slappe af

 

2.3 Psykisk anspændthedsfølelse

 

2.4 Følelse af synkebesvær

 

2.5 Tendens til sammenfaren

 

2.6 Koncentrationsbesvær

 

2.7 Irritabilitet

 

2.8 Indsovningsbesvær

 

Organiske årsager, psykotiske lidelser, depressiv periode og andre angstlidelser udelukkes.

 

Hvis man lider af panikangst (pludselig opstået angst, lyn fra en klar himmel) skal mindst 4 af følgende symptomer være opfyldt, og det mindst 4 anfald på 4 uger, og her mindst en af de første 4 symptomer.

 

Hjertebanken

Sveden

Rysten

Mundtørhed

Åndedrætsbesvær

kvælningsfornemmelse

Smerter/trykken for brystet

Kvalme/uro i maven

Svimmelhed

Uvirkelighedsfølelse

Frygt for at miste selvkontrollen

Dødsangst

Kuldegysninger/hedeture

Sovende/prikkende fornemmelse i kroppen, eller dødhedsfølelse.

 

Angsten skal ikke være forbundet med et bestemt sted eller bestemt situation eller en reel belastning. Den skal ikke hænge sammen med anden fysisk eller psykisk sygdom.

 

Den angste skal forvente nye anfald, være bange for om vedkommende fejler noget legemligt og en ændret adfærd under anfaldet.

 

 

 

 

Har du Socialfobi (angst for at blive bedømt, opføre sig pinligt etc. sammen med andre) skal følgende være gældende.

 

Frygt for at blive genstand for andres kritiske opmærksomhed eller for at opføre sig pinligt, og undgåelse af situationer hvor man udsættes herfor.

Mindst 2 angstsymptomer i frygtede situationer, som ved panikangst og ud over det enten rødmen eller frygten for at kaste op eller vandladnings/afføringstrang eller frygten derfor.

Betydelig gene fra angst eller undgåelsesadfærd.

Erkendelse af at angste eller undgåelsesadfærd er overdreven eller urimelig.

Symptomerne begrænset til eller dominerende i frygtede situationer eller ved tanker derom.

Psykotisk lidelse eller organisk sygdom udelukkes.