Hvorfor har jeg angst

Sensitiv.nu

Når du klikker på undermenuen kommer der en del emnetråde op, og under dem nye emnetråde. Jeg har forsøgt med en overskuelighed.

Hvorfor får man angst?

 

Arvelighed: Man kan godt arve et alment beredskab for angst. Det vil sige at man kan have et over reaktivt autonomt nervesystem, oversat til dansk betyder det at man kan være mere sensibel/følsom overfor stress, man føler stress over mindre end andre og ens nervesystem arbejder i en højere frekvens end den gør det hos andre. Ud over det er der flere signalstoffer i hjernen som giver angst og derimellem den nok så "berømte" Serotonin, som også er med til at udvikle depression.

 

Personlighedstræk: Det er sikkert at nogle er mere ængstelige/nervøse generelt af sind og at det udvikler angst og depression. Det kan være på grund af arv og/eller miljø der kan være med til at udvikle angsten.

 

Arveanlæg: Det er ikke afdækket, men der er en mistanke om at der findes arveanlæg for særlige angstlidelser f.eks. panikangst. Altså et medfødt reaktionsmønster.

Opvækstvilkår: Har man været ude for kritik, kontrol, manglende omsorg, overbeskyttelse i opvæksten har man en større risiko for at udvikle angst.

 

Ud over det kan nævnes: Angst kan være noget tillært, det kan være fordi man har haft en ekstrem stressende oplevelse som ikke er blevet bearbejdet. Angst kan også være symptom på anden sygdom fysisk som psykisk.