Hvad er angst

Sensitiv.nu

Når du klikker på undermenuen kommer der en del emnetråde op, og under dem nye emnetråde. Jeg har forsøgt med en overskuelighed.

Angst: At være ude af sig selv, stemmen nåede ikke hjertet. Forstanden var ikke i samarbejde med det, der rørte sig i følelsernes dyb. Den seje hinde lod sig ikke gennembryde, og dette at dine følelser havde isoleret sig så totalt, førte en katastrofe af ensomhed og svidende angst med sig. (Asger Baunsbak Jensen).

 

Angst er afmagt.

Jobs bog i det gamle testamente afspejler et menneske som er dybt deprimeret.

Bekymret jeg hver aftenstund lægger mig til at sove, og vågner efter en kort blund bekymre top af dagen. Så underlig den angst er som monne mig omspænder. (Grundtvig).

 

Depression: Sort galde (forklaring omkring år 400. f.kr.)

 

Depression: Vejret, håret, humøret er gråt, alt bliver sort, hvad før var småt. Livet synes alt for kort, hvad før synes blødt er bare hårdt. de andre forvandles, dagene dør, snart er slet ingen ting som før. (Lilly Tang)

 

Ustandselig koger det i mig, elendigheds dage traf mig, trøstesløs går jeg i sorg. (Bibelen Jobs bog)

 

Hvad øjne ængstes for, det lad dem se. O blind dem ikke nu, hvor alt kan ske. (Frank Jæger)

 

Men min angst må forløses i længsel og i syner af rædsel og nød. Jeg har længtes mod skibskatastrofer og mod hærværk og pludselig død. (Tom Kristensen)

 

Jeg har en angst som aldrig før, som stod jeg foran dødens dør, og måtte ind og styrte ned, i mørke og i ensomhed. jeg driver frem med stormens hast, O herre, herre hold mig fast (H.C. Andersen)

 

Ej smilet vil lyse din dag i seng, men tåren har gode stunder, thi smil er kun glans af det, der er, gråd skyggen af det, der gik under. (J.P. Jacobsen)

 

En aften gik jeg alene på en sti. Byen var på den ene side og nedenfor lå fjorden. Jeg følte mig træt og syg. Jeg standsede og så ud over fjorden. Solen var ved at gå ned, og skyerne var blodrøde. Jeg følte et skrig gå gennem naturen, det forekom mig, at jeg hørte skriget. (Edvard Munch)

 

Angsten er alene den mellembestemmelse, overfor hvilken mennesket med nødvendighed kommer til at svimle - og faktisk også falde. ( "begrebet angst" af Kierkegaard)

 

Det var angstanfald og fobier, der hindrede ham i sin skolegang. Angsten for at køre i tog, og angsten for at være alene, en tid blev han undervist hjemme (om Lars Von Trier)

 

Angst er stærkere end viljen og som viljen derfor ikke frit kan kaste fra sig ved et valg (Kierkegaard)

 

Angst består af 4 komponenter, nemlig selve angstfølelsen, kropslige ledsagesymptomer, tanker relateret til angsten og adfærd, hvor personen forsøger at undgå de angstprovokerende situationer. De vigtigste primære angstlidelser er forbierne (agorafobi, Socialfobi og Enkelfobi), panikangst og vedvarende angst. Dertil kommer en række sekundære angstformer, der er følger af andre psykiske eller kropslige sygdomme

 

Angsttilstande er den mest udbredte psykiske lidelse, der berører mere end 20 procent af befolkningen over et livsforløb. Selv om der i dag er udviklet virksomme metoder til behandling af angst, såvel psykologiske som medicinske, får mange personer med angsttilstande ikke en passende behandling. (Esben Hougaard, Raben Rosenberg og Thomas Nielsen/angst og angstbehandling)

 

Angsten er som et liv, der ikke leves. (ukendt)

 

Desperat og panisk at prøve at undgå et problem,vil blot føre dig længere væk. Det er en forkert metode.Selve det at engagere sig dybere i at forstå det svære,det er den rigtige måde. (Dalai Lama)

 

Følelser er ægte, det eneste ægte, resten kan man man manipulere med, og man kan skjule og man kan benægte, alt undtagen følelserne. (anonym sjælesørger)

 

Gud hjælper os ikke udenom modgang, han hjælper os igennem. (anonym sjælesørger)

 

Gud har ikke skabt os for senere at lade os i stikken (anonym sjælesørger)

 

Ord har magt og al angst udspringer af mangel på på magt. (Paul Tillich)

 

Spørger vi nærmere, hvad angstens genstand er, der må svares her som alle vegne, den er intet. Angsten og intet svarer bestandig til hinanden (Søren Kierkegaard).

 

Angsten er frihedens mulighed.

 

Angst er angsten for: døden, at vi skal lide, at vi skal kæmpe, at vi skal finde mening, at vi skal tage ansvar, at vi pådrager os skyld.

Og når natten i mit bryst hjertet vil omlejre, O, da skænk mig livets trøst. vind mig livets sejre.

 

Meget af det vi foretager os, og alle de teorier, vi har om, hvorfor vi handler som vi gør, et forsvar mod denne angst, men selve angsten anerkender vi ikke (Dorothy Rowe).

 

Mange teorier drejer sig om vores forsvar mod det unavngivne, ikke i anerkendelse af angst som en adfærd (Dorothy Rowe).

 

Et modigt mennesker benægter ikke angsten men erkender den og ser den i øjnene. Kun ved at være modig kan vi bliver lykkeligere.

Den værste angst, er den vi føler er indeni os selv.

 

Angst er også når man lever på løgne, og inderst inde vide det er løgne.

 

Vi kan klarer angsten ved at afskærer os for den.

 

Fornægte angsten: Så får vi problemer fordi vores erfaringer stemmer mindre og mindre overens med virkeligheden.

 

Angst føles som en ond genstand indeni i os, hvis det var det burde vi kunne skille os af med den?

 

Der er 3 ting der skaber kaos = angst og det er genstande, mennesker og følelser.

 

Skyld er angsten for at man ikke kan holde sammen på kaos, og man derved angre en eller anden tilfældig handling, som derved bliver hele angstens grundvold, helt uden skyld. Altså en måde at prøve at holde orden i kaos.

 

Skam går på hele identitetsfølelsen, hvordan kunne jeg gøre det, skyld er overfor en bestemt handling og rummer anger over hvad vi har gjort, dermed tingslig gøre vi angsten.

 

Som mennesker fejler vi hele tiden, det er derfor vi er mennesker og ikke Gud, det er menneskets grundvilkår.

 

Kernen i depression er en følelse af isolation, af at være totalt og fuldkommen alene.

 

Man bliver fuldstændig udmattet af at være bange, ligesom manglen på søvn, ligesom man bliver det af at kæmpe mod depressionen.

 

Hvis man kender sine svagheder, kan man leve klogt og fornuftigt og beskytte sig mod fare. Men hvis man ikke kender til sine svagheder, narre man sig selv til at tro, at man har det trygt og godt, selv når man ikke har det.

 

Alle beslutninger gode som dårlige har konsekvenser.

 

Når vi er svage bliver vi angste, så angsten følger os altid. Vi kan ikke udslette angsten. Vi kan lære at leve med den, så vi ikke overvældes af den eller tvinges til at opretholde dyre forsvar mod den, forsvar der tapper os for livskraft.

 

Vi kan dræbe vores krop, men vi kan ikke udslette vores eget jeg. Vort jeg kan alene udslettes af andre mennesker. Andre mennesker kan kun udslette os, hvis vi giver dem magt til at gøre det. (Dorothy Rowe)

 

Vi giver andre lov til at udslette os, hvis vi opfatter dem som mægtigere end os, som mere værdifuld end os, som nogen der har ret til at kritisere os, til at tale ned til os, til at tage vores ejendele, til at straffe og såre os.

 

Hvis vi værdsætter os selv, betragter vi os selv som jævnbyrdige med andre. Hvis vi værdsætter os selv tager vi imod råd, som kan hjælpe os, men vi acceptere ikke ødelæggende kritik eller finder os i at blive nedværdiget eller forulempet eller berøvet ting eller straffet eller såret.

 

Hvis du ikke sætter pris på dig selv, betyder det at du aldrig er blevet voksen. Du er aldrig gået din vej. Du prøver stadig at gøre andre tilpas, måske ikke de mennesker der har bragt dig til verden, men nogle der træder i stedet for forældrene, du har det inde i dig. Du prøver stadig at være sød og lydig.