Psykologi

Sensitiv.nu

Når du klikker på undermenuen kommer der en del emnetråde op, og under dem nye emnetråde. Jeg har forsøgt med en overskuelighed.

 

Udviklingspsykologi barnet i forhold til sin omverden

År fase orientering

0-1 år oral fase Jeg mig

1-3 år anal fase Jeg dig

3-5 år Ødipal fase Jeg dig som rival

 

 

Udvikling og færdigheder:

Alder Fase Egenskaber

0-1 Oral Modtage

1-3 Anal Give holde på

3-5 Ødipal Mødes skilles

5-12 Latens Ansvarstagning

12-18 Pubertets Behovesadministration

18-28 Overgang til voksen Prøve/fejle

28-50 Tidlig voksen Kreativitet, iværksættende

50-65 Senere voksen stabilitet

65- Alderdoms Resignation/accept

 

Voksenlivets faser:

År Karakteristik

17 Barndom/ungdom

22 Overgang til voksenfasen

28 Fyldt 30

33 Voksen

40 Stabilitet

45 Midtlivsfasen

50 Begyndende middelalder

55 Fyldt 50

60 Sen midalder

65 Begyndende alderdomsfase

70 alderdom

 

Patient/terapeutens områder

Patientens område Fælles område Terapeutens område

Livshistorie Beretningen om livshistorien Livshistoriens sammenhæng med andre livshistorier

Symptomer, angst, depression Behovet for lindring Symptomernes betydning

 

 

Synlige og usynlige psykologiske felter:

ydre/indre Kendt af dig selv Ikke kendt af dig selv

Kendt af andre Frit område Blindt område

Ikke kendt af andre Skjult område Ukendt område

 

Angst og depression1

Angsttyper

Angstens årsager

Fysiske symptomer

Grafer

Hvorfor får vi angst

Krop og psyke

Mekanismerne bag angst

Statistik

symptomer på stress

Stress

Stress symptomer

Angst og depression2

 

Angstens væsen:

Pænheden

Vreden

Angsten

Fortrængte konflikter

Vreden

GRUNDANGSTEN

 

Det er en psykologisk definition på angsten. Under Pænheden er vreden under vreden er angsten under angsten er fortrængte konflikter under fortrængte konflikter er der vrede igen og under vreden er angsten. En anden måde at forklare flinke pige/pæne pige/korrekte mand syndromet. Grundangsten er den alle har og som ligger aller nederst. Det er den angst der grundlægges i barndommen. Angsten for at miste f.eks.

 

Paul Tillich har opdelt angsten i følgende former:

 

Angsten for døden, dvs. angsten for det ukendte efter døden for tilintetgørelsen og for personlighedens opløsning.

Angsten for meningsløsheden, dvs. truslen overfor vores åndelige verden.

Angsten for skyld og fordømmelse, dvs. angsten for ikke at have brugt sine muligheder. Mennesket er ansvarlig for sit liv. Hvad har du brugt det til? Har du realiseret dine muligheder?

 

 

Neden for er der eksempler på forskellen på nervøsitet og angst: