Andre lidelser

Sensitiv.nu

Når du klikker på undermenuen kommer der en del emnetråde op, og under dem nye emnetråde. Jeg har forsøgt med en overskuelighed.

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

 

Gennem mindst 2 uger obsessioner (tvangstanker, ideer, forestillinger) eller kompulsioner (tvangshandlinger)

Erkendes som egne tanker eller tilskyndelse (ikke påført udefra) og det er tilbagevendende, ubehageligt, erkendes som overdrevent eller urimeligt, søges afvist eller modstået, oplevelse af tvangstanker eller udførelse af tvangshandlinger ikke i sig selv lystbetonet.

Medfører lidelse eller problemer med dagliglivs funktioner.

Ikke følge af andre psykiske lidelse.

 

 

 

Posttraumatisk belastningsreaktion.

 

Tidligere udsættelse for svær belastning (af katastrofekarakter).

Tilbagevendende genoplevelse af traumet i Flashbacks påtrængende erindringer eller mareridt eller stærk ubehag ved udsættelse for omstændigheder der minder om traumet.

Undgåelse af alt der minder om traumet.

delvis eller fuld hukommelsestab for den traumatiske oplevelse eller vedvarende symptomer på psykiske overfølsomhed eller alarmberedskab med mindst 2 af følgende

 

Ind eller gennemsovningsbesvær

Irritabilitet eller vredesudbrud

Koncentrationsbesvær

Hyper årvågenhed

Tilbøjelighed til sammenfaren

 

Optræder inden for 6 måneder efter den traumatiske oplevelse.